Únor 2008

Zahradnická činnost a reference

13. února 2008 v 15:32 | Antonín Růžička
Zahradnické služby
Antonín Růžička fa.TAXUS
*Projekty *Realizace *Údržba
* architektonické návrhy zahrad,studie
* zakládání a údržba zahrad a parků
* výsadba stromů a keřů,letniček a trvalek
* komplexní smluvní údržba
* péče o stromy a keře,výškové práce
* rizikové kácení
* zemní práce,drobné stavební práce
* aranžování interiérů(suché,živé rostliny)
* dodávky zeminy,rašeliny,mulčovací kůry aj.
* zakládání trávníků,hnojení trávníků,postřik
* zimní úklid silnic a chodníků
Provozovna a sídlo firmy:
Praha 8-Ďáblice,U Chaloupek 14/13
606-17 11 19,607-215 843
REFERENCE:
údržba zeleně Praha 8-Ďáblice(1994-2007)
výsadba stromů a keřů skládka A.S.A. Praha 8
údržba Stará Boleslav(1996-2003)
rekonstrukce zahrady ÚMČ Praha-Ďáblice(1998-2000)
údržba Praha 9-Letňany(1999)
údržba zeleně Praha 8-Dolní Chabry(2003-2004,2006)
terénní práce a výsadba ČS Robin Oil Stará Boleslav (1997)
terénní práce a výsadba ČS Robin Oil Poděbrady(1997)
údržba zahrady Chorvatské velvyslanectví(1994-1999)
terénní práce a výsadba ČS Jet Liberec(1997)
výsadba skládky A.S.A. (1998-1999)
realizace soukromých zahrad/Jesenice,Klánovice,Skorkov,
Stará Boleslav,Praha 8,Přezletice/ (1994-2007)
terénní práce,výsadba a zakládání chodníků
ZŠ Molákova,ZŠ Jakutská,MŠ Nekvasilova(2001-2005)
terénní práce a výsadba ZŠ U Parkánu,Praha 8(2001)
prořez 25ks lip/tilia cordata/Koníčkovo nám. Praha 8(2002)
kácení topolové aleje-ZŠ Stará Boleslav(1999)
terénní úpravy,výsadba areálu ALPLA Nesvačily(2004)

Na sv.Matěje...

13. února 2008 v 15:28 | Antonín Růžička |  Rady zahradníka
Na sv. Matěje…
Pije skřivan z koleje.Malý a čiperný posel jara,naděje z přečkané zimy a odedávna radostné očekávání blížícího se jara.Sluneční paprsky začínají ohřívat jižní a chráněná místa a tak již naši předci-sedláci věděli,že po sv.Fabiánu a Šebestiánu(20.ledna) není dobré kácet stromy,nařízneme-li kůru,skutečně z ní vytéká první míza,i když jsou keře i stromy ještě holé,bez známek života.
Příroda se již pomalu probouzí ze zimního spánku.Není dobré se ale příliš radovat s rychlým nástupem jara,přírodě spíše prospěje sněhová pokrývka,chránící před náhlými mrazy a holomrazy.Jsou pro vegetaci zátěží a příroda trpí nedostatkem vláhy.Jednoznačně platí stále opakované "únor bílý,pole sílí na dobrou úrodu se třpytí".
Na Hromnice dříve začínal hospodářský rok,a ti,kteří nezorali na podzim,začali hnojit a pokud počasí dovolilo,ryli,orali,připravovali vše na setí a jarní práce.Přípravných prací máme mnoho před sebou.Zakládáme pařeniště,nejlépe teplá pařeniště,s vrstvou přirozeného koňského hnoje,který se již dnes objevuje v nabídce některých zahradnických center.Do jemně upravené vrstvy substrátu vyséváme zeleninu k rychlení,
Salát,kedlubny,ředkev,celer,pór,dále některé rané výsevy květin,begónie,salvie,hledíky apod. Předpěstováváme papriky,rajčata,v ovocných sadech prosvětlujeme starší stromy,u některých jedinců,přestárlých je nutné provést zmlazení hluboko do starého dřeva.
Výchovné řezy a po výsadbě vedeme na tři až pět hlavních větví.U bobulovin jako je angrešt a rybíz necháváme 8-12 silných dobře rozrostlých výhonů,ne starších pěti let,u angreštu nejlépe ponechat mladé jedno a dvouleté výhony jak na keřích,tak na stromkových odrůdách.Řezy vždy ošetřujeme štěpařským voskem,balzámem či barvou.Zabráníme tím pronikání chorob do zdravého dřeva.Světlé a vzdušné koruny zajistí kvalitní ovoce a sníží riziko chorob i použití chemických přípravků.A tak: "Kam nemůže slunce,musí přijít doktor" zde platí doslova a dopísmene.
Prostříháváme živé ploty a jiné okrasné listnaté dřeviny a keře.Řezy při teplotách pod -5°C by se už neměly provádět!Kmeny stromů chraňte proti poškození mrazem vápněním.Pokud zem rozmrzá,začínáme s přípravou na přesazování dřevin.Je též vhodná doba na zakládání záhonů pro výsadbu růží.Po deseti letech je nutné u růží provést výměnu zeminy,nejlépe do hloubky 30-40cm,staršího kompostovaného substrátu.Za odumřelé růže vysázíme nové oblíbené druhy.S koncem zimy nezapomínáme kontrolovat hlízy jiřin,hlíznatých begónií,kan,zda-li nejsou napadeny plísní a včas tyto napadené části odstraňujeme,používáme protiplísňové roztoky.Kontrolujeme pozdní odrůdy jablek a vybíráme nejlepší kusy na přeložení,ostatní zpracováváme,napadené odstraníme.
Únor(lat. Februarius) je druhým měsícem v roce,posledním měsícem zimy,převod českého názvu souvisí se stavem "nořit"-noření ledů,lámání a pukání na řekách.Letošní únor nám přinese jeden den navíc,je přestupný.A tak si Karel Čapek,milovník přírody a skvělý "zahradník",poznamenal: Únor je doba nebezpečná,která zahradníka ohrožuje holomrazy,sluncem,vlhkem a větry;tento nejkratší měsíc,tento záprtek mezi měsíci,tento měsíc nedonošený,přestupný a vůbec nesolidní vyniká nad všechny ostatní svými potměšilými záludy;mějte se před ním na pozoru!Ve dnech loudí na keřích pupence a v noci je spálí;jednou rukou nám lahodí a druhou nám luská pod nosem.Čert ví,proč se o přestupných letech přidává jeden den zrovna tomuto vrtkavému,poťouchlému měsíčnímu skrčkovi;v přestupný rok by se měl přidat jeden den krásného počasí máji,aby jich bylo dvaatřicet,a bylo by to.Jakpak k tomu my zahradníci přijdeme?
A tak i když nás v únoru komár zašimrá za ušima,snad nepoběžíme ještě v březnu ke kamnům s ušima.
sv.Valentýnek-jara tatínek
Antonín Růžička